Yatay ve Dikey Entegrasyon

NEDİR?

İşletmelerin değer zincirini oluşturan yatay ve dikey entegrasyon, öğeler arasında bilgi ve denetim akışını sağlayan bir teknoloji çözümüdür.

Bir fabrika, üretim için gerekli olan çok sayıda alt sistem, makine, robot , araç, alet ve nesneyi içerir. Sanayide dijitalizasyon çalışmalarının temelini oluşturan yapıların birbirine bağlı kesintisiz akışı, üretim açısından kritik bir noktadır.

Yatay Entegrasyon, üretim ve planlama sürecindeki her bir adımın, cihazın veya makinenin kendi arasında haberleşmesini sağlayan bir alt yapı uygulamasıdır. 

Bu entegrasyon; ham madde tedariğinden tasarıma, üretime, pazarlamaya, sevkiyata kadar her noktayı kapsamaktadır. Farklı departmanlar veya işletmeler arasında kurulan Yatay Entegrasyon yeni iş modellerinin geliştirilmesine de olanak sağlamaktadır. 

Dikey Entegrasyon, tüm süreçlerde kullanılan ekipmanların verilerinin toplanarak depo edildiği ve sonrasında  anlamlandırılacağı IIoT platformumuza aktarılması kısmında kesintisiz iletişim ve akışı sağlayan bir haberleşme uygulamasıdır.

Fabrika içerisinde yer alan bütün departmanların kullandığı sistem, bilgisayar, makine, iş terminali, cihaz ve araçları birbiriyle ilişkilendirerek IIoT platformumuzla haberleşmelerini amaçlar.

Örneğin üretim alanındaki sensörler, vanalar, motorlar, kumanda panelleri, üretim yönetim sistemleri, kurumsal kaynak planlama yazılımları, iş zekası uygulamaları gibi birimlerin tek noktaya entegrasyonu bu kapsamda ele alınmaktadır.

Geleneksel yapıda çalışan tüm makine ve sistemler, sensör ve donanımlar monte edilerek internete bağlanabilir ve veri akışı sağlar hale getirilebilirler.

FAYDALARI

Yatay ve dikey entegrasyonun gerçekleştirildiği dijitalizasyon çalışmaları sayesinde, üretim süreçlerindeki değişikliklere ve sorunlara hızlı çözüm bulunarak işletmeye özel üretim planı yapımı kolaylaşır. Kaynak verimliliği artırılarak, küresel tedarik zincirinde optimizasyon elde edilir.

  • İşletmeler daha esnek bir yapıya kavuşur. İhtiyaç duyulan değişiklikler basit arayüz güncellemeleriyle kolaylıkla sağlanır.

  • Verilerin tek bir çatı altında bulunması, veri anlamlandırma, ilişkilendirme, makine öğrenimi ve yapay zeka çalışmalarının yapılmasına zemin oluşturur.

  • Üretim yapan bir fabrikanın üretimin hangi aşamasında, hangi zamanlarda, hangi ürün tedariklerine ihtiyacının olduğunu, personele istenildiği her an gösterebilen ve haber verebilen bir yapıyı kurar.

(0212) 290 29 29

Maslak Mahallesi Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Palaza No:1, Kat 2, D: 2, D:3, 34398 Sarıyer

  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter