Ürün Takip Yönetim Sistemi

NEDİR?

Cyber Asset Tracking (CAT) ürünlerin anlık olarak konumlarını gösteren ve durumlarıyla ilgili bilgi sunan görsel bir ürün takip uygulamasıdır.
Takip cihazlarının yardımıyla saha ekipmanları veya makineler üzerinde üretilen sinyaller, belirlenen zaman aralıklarında Arya platformumuza aktarılır ve gösterimleri sağlanır.

FAYDALARI

  • Fabrikalarda ve büyük depolarda kullanılan ekipmanların veya ürünlerin tam konumunu görebilir, kaybolan öğe miktarını azaltabilirsiniz. 

  • Çalıştığınız firmalara yanlış ürün gönderiminin önüne geçebilirsiniz.

  • Takip edilemeyen ürünler potansiyel olarak üretim hattını etkileyebilir ve üretim sürelerinin uzamasına sebebiyet verebilir. Bu problemin oluşmasına engel olarak üretim sürecinden kaynaklanan kayıpların azalmasını sağlar.

  • Mobil çalışan makinelerin veya cihazların takip edilmesini sağlar ve üzerinde optimizasyon çalışmaları yapılarak daha verimli lojistik operasyon yapmanıza olanak tanır. Gereksiz enerji tüketimini azaltır. Süreç verimliliğini artırır.

  • Ürün kayıplarından kaynaklanan giderlerin azalmasını sağlar.

  • CAT hem operasyon hem de çalışan verimliliğini artırır.

(0212) 290 29 29

Maslak Mahallesi Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Palaza No:1, Kat 2, D: 2, D:3, 34398 Sarıyer

  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter