Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka Çözümleri

NEDİR?

Toplanan veriler ile yapılabilecek işlemlerin son noktası, bir araya getirilen büyük verinin anlamlandırılması kısmıdır.
Veri bilimi çalışmalarına geçmeden önce fabrikanın verimlilik ve iyileştirme çalışmalarına hazır olması gerekmektedir. Çalışmanın yapılacağı sistemin kapasite veya verimliliğine dair bilgiler içeren personel, makine, süreç verileri, üretim ve bakım planlamaları gibi çalışmalar mevcut değilse bununla ilgili çalışmalar en başta yapılmalıdır.
Bu noktada toplanan verinin kalitesi yüksek derecede önem teşkil eder. Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka çalışmalarını yapabilmek için sahadan akan verinin kesintisiz ve güvenilir olması gerekmektedir. Veri kalitesi yeterli seviyede olmadığı durumlarda bu çalışmaları yapmak varılmak istenen sonuçları doğurmayabilir.
Profesör Ali Yalçın'ın süpervizörlüğünde veri bilimcilerimiz, toplanan büyük veriyi inceledikten sonra, eğer veri kalitesi anlamlandırılma çalışmaları için uygun ise firmaların çeşitli ihtiyaçlarına göre çözüm algoritmaları oluşturmak üzere çalışmalar yaparlar.
Geçmiş ve gerçek zamanlı akan veriler üzerine yapılan bu anlamlandırma çalışmaları kendini sürekli güncelleyen ve veri akışı sürdükçe hata payı sıfıra yaklaşan bir yapay zekanın oluşturulmasını amaçlar.
Yapılan çalışmalar sonucu Arya platformumuzun içine yerleştirilen bu algoritmalar, endüstri 4.0. çözümlerinin en ileri basamağı olup işleri bir üst seviyeye yani tahminsel boyuta taşımayı hedefler.

FAYDALARI

  • Temel amaç, insan hatasından kaynaklanan hataların önüne geçmek ve insan - makine ilişkisini iki tarafın da en verimli olacağı şekilde bir arada kullanmayı sağlayan bir hale getirmektir.

  • Üretimde kalite standardını en yüksek seviyelerde tutarak bu yapıyı sabit hale getirir ve kalitede arzu edilmeyen oynamaların önüne geçer.

  • Makinelerin maksimum potansiyelde çalışmalarını ve buna istinaden üretim tesisinin kapasitesinin tamamına mümkün olduğunca yakın bir seviyede fonksiyon göstermesini sağlar.

  • Zaman tasarrufu sağlayarak vakit kayıplarının önüne geçer.

  • Bilinenin aksine yapay zeka uygulamaları veri girdilerinin algoritmalar veya yapay sinir ağları gibi uygulamalarla işlenerek sonuçlarının veriye bağlı olarak çıktığı ve insan faktörü olmadan işlenip personele sunulduğu bir çalışmadır. Bu yapıda çalışan makineler ve sistemler birbirleriyle iletişime geçerek istenildiği takdirde otonom çalışma yeteneği kazanmış olurlar.

(0212) 290 29 29

Maslak Mahallesi Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Palaza No:1, Kat 2, D: 2, D:3, 34398 Sarıyer

  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter