DİJİTAL İKİZ

NEDİR?


Dijital İkiz, fabrikadan, üretim hattından, makineden, üründen veya bir bileşenden sensörler, gatewayler ve diğer veri toplama teknikleri kullanılarak elde edilen fiziksel verileri gerçek zamanlı olarak siber ortamla eşleştiren sanal bir sunumdur.
Başka bir deyişle, dijital ikiz, iş çıktılarını elde etmek için kullanılan ve imalat şirketleri tarafından birden fazla amaç için uygulanabilen canlı bir modeldir:

 • Tüm tesisin Dijital İkizinin oluşturulması,

 • Tesis içindeki üretim hattı sürecinin Dijital İkizinin oluşturulması,

 • Tesis içinde veya dışında çalışan makinelerin Dijital İkizinin oluşturulması,

 • Bir üretim hattındaki belirli bir nesnenin Dijital İkizinin oluşturulması.

Dijital İkiz, geçmişe ait verileri canlı verilerle birleştiren hibrit bir görselleştirme sunar. Kritik olmayan bilgiler, görsel dağınıklığı önlemek için gizlenebilir, fakat istenildiği her an geri çağrılabilir. 3 boyutlu görselleştirme istenirse uygulanabilir. Grafikler hazırlanabilir. Farklı departman ve birimlere ait arayüzler tasarlanabilir.

FAYDALARI

 • Üretim kararlarının bireylere bağlı kalmadan, veriye dayalı sonuç çıkarılmasını ve analitik metotlar kullanılarak değerlendirilmesini sağlar. Uygulanan kararların sadece insan faktörüne bağlı kalınmadan objektif olarak takip edilmesi ve denetlenmesi sayesinde ölçülebilen değerlere sahip kararlar elde edebilirsiniz.

 • Üretim hattında bulunan personelin yer almadığı konumlarda çalışan veya personel tarafından gerçek zamanlı olarak kullanılan cihazlar, makineler ve sistemlerden gelen veriler dijital ikize aktarılarak arayüz çalışmaları yapılır. Oluşturulan arayüzler ile birlikte bu bilgiler farklı iş birimlerine aktarılır. Böylelikle verimlilik çalışmaları daha hassas ve doğru sonuçlar verir.

 • Karmaşık süreçler ve kompleks sistemlerin kontrol altında işlemesini sağlar. Tam verimlilikte işlemeyen süreç ve sistemlerin çalışma prensiplerini anlama, verimliliklerini artırma imkanına sahip olursunuz. Bir ürün elde etmek için gereken süre kısalır, günlük üretilen ürün adeti artar.

 • İleri seviye veri analizi çalışmalarının yapılmasına olanak tanır.

(0212) 290 29 29

Maslak Mahallesi Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Palaza No:1, Kat 2, D: 2, D:3, 34398 Sarıyer

 • YouTube
 • Instagram
 • Twitter